DEJTONSKI SPORAZUM TEKST PDF

0 Comments

za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma Zakon o dječjoj zaštiti – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. DEJTONSKI SPORAZUM. Home · DEJTONSKI SPORAZUM Sengenski sporazum · [Don Miguel Ruiz] – Peti Sporazum Sa Samim Sobom. U isto vrijeme, potrebno je istaći da je Dejtonski sporazum implicintno stavio Bosnu i U isto vrijeme, tekst sporazuma je bio dovoljno jasan i precizan u svojoj.

Author: Gulrajas Shak
Country: Haiti
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 8 April 2016
Pages: 484
PDF File Size: 6.25 Mb
ePub File Size: 19.5 Mb
ISBN: 526-3-68893-592-2
Downloads: 1711
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tygogore

Kretanje po cijeloj Bosni i Hercegovini slobodno je.

Sukladno tome, Teksg pozivaju zemlje koje su prihvatile izbjeglice da pomognu brzi povratak izbjeglica u skladu s medjunarodnim pravom.

Sto raniji povratak izbjeglica i prognanika vazan je ciljrjesavanja sukoba u Bosni i Hercegovini. Ombudsman ce imati bar jos jedan ured na teritoriju Federacije i Republike Srpske kao i na ostalim lokacijama, ako se to cini pogodnim. Koristenje napustene imovine Stranke nakon obavjestavanja Komisije i u koordinaciji s UNHCR-om te drugim medjunarodnim i nevladinim organizacijama koje doprinose pomoci i obnovi, mogu privremeno udomiti izbjeglice i prognanike u napustenoj imovini, kojoj dejtoneki Komisija naknadno odrediti vlasnistvo, te utvrditi odredbe o privremenom najmu, ako bude zatrazeno.

Clanovi Predsjednistva clanovi su Stalnog odbora. Suci koje odabere predsjednik Europskog deitonski za ljudska prava ne smiju biti drzavljani Bosne i Hercegovine ili bilo koje od susjednih drzava. Priznajuci potrebu za sveobuhvatnim sporazumom radi okoncanja tragicnog sukoba u regiji, Pozdravljajuci napredak postignut tijekom mirovnih pregovora odrzanih u Zracnoj bazi Wright-Patterson, Ohio, Zeleci postici mir i prosperitet u cijeloj Bosni i Hercegovini i regiji, Sporazumjele su se kako slijedi: Razmjena zarobljenika 1 Stranke ce osloboditi i bez odlaganja prebaciti sve borce i civile zadrzane u vezi sa sukobom u daljnjem tekstu “zarobljenici” sukladno medjunarodnom humanitarnom pravu i odredbama sporazu, Clanka.

U roku od sest mjeseci nakon prvog sazivanja Parlamentarne skupstine, a na zahtjev bilo kojeg clana Predsjednistva, Parlamentarna skupstina razmatrat ce opoziv takvog medjunarodnog ugovora.

Granicna crta izmedju entiteta Granica izmedju Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske “granica izmedju entiteta” ona je koja je nacrtana na karti u Dodatku. Guverner, koji nece biti drzavljanin Bosne i Hercegovine niti neke od susjednih drzava, moze svojim glasom davati prevagu u odlukama Upravnog odbora.

S te tocke zapadno cestom 19 do mjesta gdje ona ulazi u predgradje Sarajeva 34TBP Nijedan pojedinac ne smije zadrzati ili posjedovati nikakvo vojno oruzje ili eksploziv unutar te Zone od cetiri kilometra bez odredjenog odobrenja IFOR-a.

Na zahtjev IFOR-a sporazkm ce mjesta dostavljati pravodobne izvjestaje o stanju, organizacija i brojnosti postrojbi na svojim podrucjima.

U svakoj takvoj molbi valja navesti sve relevantne podatke o toj spprazum, ukljucujuci: Uzivanje prava i sloboda iz ovoga clanka ili medjunarodnih sporazuma popisanih u Dodatku I sporszum Ustava osigurava se svim osobama u Bosni i Hercegovini, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi poput spola, rase, boje koze, jezika, vjere, politickog ili drugog misljenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rodjenja ili drugog statusa. Hrvatske vlasti olaksat ce svim primjerneim sredstvima sve pokrete osoblja, vozila, plovila, letjelica, opreme ili materijala preko koristenih luka, zracnih luka ili cesta.

  EL EFECTO LEOPI PDF

Komisija usvaja izborna pravila i propise glede: U tu svrhu postojat ce Komisija za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, kako stoji u Aneksu 6 Opceg okvirnog sporazuma. Bosna i Hercegovina sastoji se od dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u daljnjem tekstu “entiteti”. Svaka osoba s pravom glasa i takvim kvalifikacijama moze biti sudac Ustavnog suda.

Konacni autoritet u tumacenju U skladu sa Clankom 1. Stranke se obvezuju da ce u tome u potpunosti suradjivati s OESS-om i olaksavati redovne inspekcije drugim Strankama. Mjere za podregionalnu kontrolu naoruzanja 1 Uvazavajuci vaznost postizanja uravnotezenih i stabilnih razina obrambenih snaga na najmanjem broju koji bi bio u skladu sa sigurnoscu pojedinih Stranka, i shvacajuci da ce uspostava stabilne vojne ravnoteze temeljene na najnizoj razini naoruzanja biti bitan cimbenik u sprjecavanju ponovnog izbijanja sukoba, Stranke ce u roku od trideset 30 dana od stupanja na snagu ovog Aneksa zapoceti pregovore pod pokroviteljstvom OESS-a, kako bi sto prije postigle sporazum o razinama naoruzanja koje su u skladu s tim ciljem.

Sporazum o regionalnoj kontroli naoruzanja OESS ce pomoci Strankama postavljanjem posebnog predstavnika koji ce pomoci u organizaciji i vodjenju pregovora pod pokroviteljstvom OESSovog Foruma o sigurnosnoj suradnji “FSC” radi uspostave regionalne ravnoteze unutar i u susjedstvu bivse Jugoslavije. Clanovi komisije mogu biti ponovno imenovani. Vjece se moze sastajati i na drugim lokacijama, gdje ona odredi, ako se tako zahtijeva za pojedini slucaj, te se moze sastati bilo na kojem mjestu gdje se to cini pogodnim za pregled vlasnistva, isprava i drugih stvari.

Stranke ce dopustiti ICRC-u da privatno razgovara sa svakim zarobljenikom najmanje cetrdeset i osam 48 sati prije njegovog odnosno njezinog oslobadjanja radi provedbe i pracenja plana, ukljucujuci odredjivanje odredista zarobljenika.

Vlada Hrvatske priznaje da je koristenje komunikacijskih kanala potrebno za Operaciju. Imaju pravo na povrat imovine koje su liseni u tijekuneprijateljstava od Kao rezultat tih deejtonski i teskih pregovora strane su postigle sporazum o sadrzaju Opceg okvirnog sporazuma i slijedecih njegovih aneksa: Kao vodja zajednickog izaslanstva SRJ i RS izrazavam nasu namjeru pridonijeti uspostavi redovitog putnickog i teretnog zeljeznickog prometa dejtlnski pruzi koja povezuje Bosansku Krupu, Bosanski Novi, Bosansku Dubicu i Bosansku Gradisku spoeazum na nacin predvidjen clankom 2.

Odluke komisije donosit ce se vecinom glasova njenih clanova. Obavijest Stranke ce ucinkovito obavijestiti o uvjetima iz ovog sporazuma sve gradjane u Bosni i Hercegovini, te u svim zemljama gdje borave drzavljani Bosne i Hercegovine. Susljedno imenovani suci obnasaju duznost dok ne navrse 70 godina zivota, ukoliko prije ne podnesu ostavku ili budu s razlogom udaljeni konsenzusom ostalih sudaca. Clanovi Komisije mogu se ponovno izabrati na istu funkciju.

  GLORIA ANZALDUA THE HOMELAND AZTLAN PDF

Dejtonski mirovni sporazum

Potvrdjujuci vaznost cjelovitog mirovnog rjesenja za okoncanje tragicnog sukoba u regiji, cast mi je pruziti slijedece jamstvo kako bi se polucio taj cilj.

Zastupnicki dom sastoji se od 42 clana, od kojih su dvije trecine teekst s podrucja Federacije, a jedna trecina s podrucja Republike Srpske. Prekrsitelji ove odredbe izlozit ce se vojnoj akciji IFOR-a, ukljucujuci primjenu potrebne sile radi osiguranja postovanja. Konvencija o pravima djeteta Ako to ne bude slucaj, predsjednik i dopredsjednici yekst se kao komisija i pokusavaju ishoditi suglasnost u roku od tri dana nakon glasovanja.

NATO, njegova imovina i sredstva uzivat ce nadalje povlastice i imunitete navedene u toj konvenciji te kako je navedeno u ovom sporazumu.

DEJTONSKI SPORAZUM

Razmjestanje snaga za provedbu 1 Uvidjajuci potrebu za osiguranje djelotvorne provedbe odredbi ovog Aneksa, te radi osiguranja postovanja, Vijece sigurnosti Ujedinjenih naroda poziva se da vlasti drzava clanica ili regionalne organizacije i aranzmane da uspostave IFOR koji ce djelovati sukladno Poglavlju VII Povelje Ujedinjenih naroda. Obavijest Stranke su duzne djelotvorno obavijestiti cijelo podrucje Bosne i Hercegovine o uvjetima ovog Sporazuma.

Ovlasti 1 Ombudsman ce imati pristup i moze pregledati sve sluzbene isprave, ukljucujuci i povjerljive tj. Odbor ce, posebice, promicati sufinanciranje, zajednicka ulaganja i odgovarajuce multilateralne aranzmane za razvoj transporta, energetike i komunikacija u objema fejtonski. Stranke preuzimaju obvezu da nece ni na koji nacin ometati ucinkovito provodjenje ovog prava.

Bosna i Hercegovina: Raskrsnice državnosti

Vlada Savezne Republike Jugoslavije dopustiti ce slobodan tranzit kopnom, zeljeznicom, cestom, vodom ili zrakom sveg osoblja i tereta, opreme, robe i materijala svake ttekst, ukljucujuci streljivo koje je NATO-u potrebno za izvrsenje Operacije, kroz teritorij Savezne Republike Jugoslavije, ukljucujuci zracni prostor i teritorijalne vode Savezne Republike Jugoslavije. U potonjem slucaju Komisija treba nastaviti s radom kako je gore predvidjeno.

Na navedene materijale i usluge nece se placati porez na promet ili drugi porezi.

U koristenju ovog prava IFOR ce uloziti sve razumne napore radi koordinacije i uzimanja u obzir potreba i zahtjeva odgovarajucih vlasti.