DEJTONSKI SPORAZUM TEKST PDF

0 Comments

za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma Zakon o dječjoj zaštiti – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. DEJTONSKI SPORAZUM. Home · DEJTONSKI SPORAZUM Sengenski sporazum · [Don Miguel Ruiz] – Peti Sporazum Sa Samim Sobom. U isto vrijeme, potrebno je istaći da je Dejtonski sporazum implicintno stavio Bosnu i U isto vrijeme, tekst sporazuma je bio dovoljno jasan i precizan u svojoj.

Author: Mezizahn Arazil
Country: Peru
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 15 May 2007
Pages: 391
PDF File Size: 14.2 Mb
ePub File Size: 14.43 Mb
ISBN: 489-2-65399-537-6
Downloads: 88152
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Jumuro

Stoga se Ssporazum ovime slazu i slobodno obvezuju da ce u potpunosti postovati sve obveze izlozene u ovom Aneksu. Sudionici izrazavaju svoju duboku zahvalnost Vladi i narodu SAD za gostoprimstvo iskazano tijekom razgovora.

Stranke znaju i suglasne su da se te Snage za provedbu mogu sastojati od kopnenih, zracnih i pomorskih postrojbi iz drzava koje su clanice NATO-a i drzava koje fekst clanice NATO-a, razmjestenih u Bosni i Hercegovini kako bi pridonijele osiguranju postovanja odredbi ovog Aneksa.

Pravila i propisi Komisija ce u skladu s ovim Sporazumom donositi pravila vejtonski propise potrebne za obavljanje njenih funkcija. Moja Vlada namjerava pridonijeti uspostavi redovitog putnickog i teretnog zeljeznickog prometa na pruzi koja povezuje Bosansku Krupu, Bosanski Novi, Bosansku Dubicu i Bosansku Gradisku suradjujuci na nacin predvidjen clankom 2. Kao vodja zajednickog izaslanstva SRJ i RS izrazavam nasu namjeru pridonijeti uspostavi redovitog putnickog i teretnog zeljeznickog prometa na pruzi koja povezuje Bosansku Krupu, Bosanski Novi, Bosansku Dubicu i Bosansku Gradisku suradjujuci na nacin predvidjen clankom 2.

Drjtonski Stranke ce u potpusnosti suradjivati sa svim entitetima ukljucenima u provedbu ovog mirovnog rjesenja kako je opisano u Opcem okvirnom sporazumu, ili s entitetima koje je inace ovlastilo Vijece sigurnosti Ujedinjenih naroda, ukljucujuci Medjunarodni sud za ratne zlocine na prostoru bivse Jugoslavije.

One ce takodjer nastojati olaksati slican pristup izbornom postupku na razini nizoj od drzavne. Vlada Savezne Republike Jugoslavije dopustiti ce slobodan tranzit kopnom, zeljeznicom, cestom, vodom ili zrakom sveg osoblja i tereta, opreme, robe i materijala svake vrste, ukljucujuci streljivo koje je NATO-u potrebno za izvrsenje Operacije, kroz teritorij Savezne Republike Jugoslavije, ukljucujuci zracni prostor i teritorijalne vode Savezne Republike Jugoslavije.

Mjere za izgradnju povjerenja i sigurnosti u BiH U roku od sedam dana nakon sto ovaj Sporazum u daljnjem tekstu “Aneks” stupi na snagu, Republika Bosna i Tejst, Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska zapocinju, na odogvarajuce visokoj politickoj razini, pregovore pod pokroviteljstvom Organizacije za europsku sigurnost i suradnju u daljnjem tekstu “OESS”kako bi se slozile o nizu mjera za povecanje medjusobnog povjerenja i smanjenje opasnosti od sukoba, u spodazum se oslanjajuci na becki Dokument o pregovorima o mjerama za izgradnju povjerenja i sigurnosti OESS-a iz Svaki medjunarodni ugovor koji je Republika Bosna i Hercegovina ratificirala izmedju 1.

  CARCINOMA EPIDERMOIDE EN LENGUA PDF

Stranke ce, prema sporazumu, dati poduzecu potrebna pravna ovlastenja. S dejtonskki tocke zapadno cestom 19 do mjesta gdje ona ulazi u predgradje Sarajeva 34TBP Stranke se nece mijesati u izbor odredista povratnika, niti ih smiju dejtonzki da ostanu ili krenu u situaciji ozbiljne opasnosti ili nesigurnosti, ili u podrucja gdje nedostaje temeljna infrastruktura neophodna za nastavak normlanog zivota.

Bosna i Hercegovina i oba entiteta osiguravaju dejjtonski razinu medjunarodno priznatih ljudskih prava i temeljnih sloboda.

ニュー田代オートキャンプ場 -山梨県道志村 森の中の閑静なキャンプ場- | Mini-Blog HOWTO

U toj Dogovorenoj zoni prekida vatre i razdvajanja nije dopusteno nikakvo oruzje osim oruzja IFOR-a osim ako ovdje nije predvidjeno drukcije. Komisija moze takodjer iznajmiti nekretninu u tijeku razmatranja, do konacnog odredjivanja vlasnistva.

Ako to komisija ne ucini u roku od pet dana, slucaj ce biti predan Ustavnom sudu koji ce u ubrzanom postupku ocijeniti njegovu proceduralnu regularnost. Postupak pred Komisijom 1 Bilo koja strana ili zainteresirana osoba u Bosni i Hercegovini moze komisiji podnijeti molbu da se neka imovina proglasi nacionalnim spomenikom. Radi dejtlnski detalja za tranzit, uzimajuci u obzir i njegov daljnji razvoj, mogu se zakljuciti dodatni aranzmani.

Dejtonski mirovni sporazum

Pismo izaslanstva bosanskih Srba predsjedniku Slobodanu Milosevicu pismo je u izvorniku tekstt srpskom jeziku a u Daytonu je prevedeno na engleski i u tom je prijevodu postalo dokument posrednih pregovora “Izaslanstvo SR Jugoslavije, Predsjednik Slobodan Milosevic, vodja izaslanstva SRJ Gospodine Predsjednice, Pisemo Vam u vezi s mirovnim sporazumom i dokumentima koji trebaju biti parafirani na zavrsetku mirovnih pregovora u Ohiu.

Odredbe Konvencije o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda od Medjunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije 8.

Ta ce zapovjednicka mjesta zapovijedati i imati vlast nad svim snagama svojih strana koje se smjestene unutar deset 10 kilometara od Dogovorene crte prekida vatre ili Granicne spoarzum izmedju dejtinski, kako odredi IFOR.

NATO-u ce biti dopusteno uvoziti i izvoziti, bez carine ili drugih ogrnicenja, opremu i namirnice i materijale potrebne za Operaciju, s tim da ce NATO sluzbeno koristiti navedenu robu ili je prodavati u vojnim trgovinama ili kantinama za osoblje NATO-a. Svaki let vojnih letjelica s nepokretnim krilima ili helikoptera u Bosni i Hercegovini bez izricitog dopustenja zapovjednika IFOR-a podlijegat ce vojnoj akciji IFOR-a, ukljucujuci primjenu vojne sile radi osiguranja postovanja.

  EL ARRANCACORAZONES PDF

Republika Srpska (1992–1995)

Vlada Savezne Republike Jugoslavije ce osigurati, ili pomoci da se osiguraju, sredstva ili usluge koje NATO odredi kao potrebne za tranzit, po najnizim troskovima. Mate Granica, potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih vejtonski Republike Hrvatske: Osoblje NATO-a nosit ce identifikacijske oznake koje vlati Savezne Republike Jugoslavije mogu zatraziti na uvid, ali takvi zahtjevi ne smiju sprecavati ili otezati tranzit.

Osnivanje Komisije Stranke ovime osnivaju neovisnu Komisiju za ocuvanje nacionalnih spomenika “komisija”.

U koristenju ovog prava IFOR ce uloziti sve razumne napore radi koordinacije i uzimanja u obzir potreba i zahtjeva odgovarajucih vlasti.

Predsjednistvo predlaze predsjednika Vijeca ministara koji preuzima duznost nakon twkst od strane Zastupnickog doma. Stranke se nece upustati u ophodnje, zemaljsko ili zracno izvidjanje ispred polozaja svojih snaga ili u Zonama razdvajanja kako je nize predvidjeno u Clanku 4.

Dom naroda i Zastupnicki dom. Niti jedan tekxt entiteta nece drugome entitetu prijetiti silom ili upotrijebiti silu protiv njega, te oruzane snage jednog entiteta ni pod kakvim okolnostima nece ulaziti ili se zadrzavati na podrucju drugog entiteta bez suglasnosti vlade ovoga potonjeg te Predsjednistva Bosne i Hercegovine.

Granicna crta izmedju entiteta Granica izmedju Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske “granica izmedju entiteta” ona je koja je nacrtana na karti u Dodatku. Sef misije OESS djeluje kao predsjedatelj komisije. Komisija moze izbornim pravilima i propisima predvidjeti glasovanje drzavljana koji nisu bili na popisu stanovnistva iz Te odluke pak, podlozno doljnjem stavku dmogu donositi dva clana kad sva nastojanja da se postigne konsenzus ostanu bez rezultata.

To ce obuhvacati pravo nadzora, dsjtonski i inspekcije svakog mjesta ili objekta gdje PTF bude smatrao da se odvija neka policijska akcija, djelatnost provedbe zakona, lisavanje slobode ili sudski postupak.

DEJTONSKI SPORAZUM – PDF Free Download

To ce obuhvacati, uz ostalo, pravo na taborenje, manevriranje, smjestanje i koristenje svih podrucja ili sredstava potrebnih za potporu, obuku i operacije. Ako se prije toga ne postigne nagodba, sporovi u vezi s tumacenjem ili primjenom ovog sporazuma rjesavat ce se izmedju Hrvaske i predstvnika NATO-a dfjtonski sredstvima. Vlada Hrvatske pomoci ce NATO-u u dobivanju komunalnih usluga, kao sto su struja, voda i ostalo, potrebnih za Operaciju po najnizoj cijeni.