IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG PDF

0 Comments

Namuo ang ang Digmaan pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa pagitan ng Estados Unidos at mga kaalyado nito at sa kabiláng panig ang mga. Pagkatapos ng Hapones na Pag-atake sa Pearl Harbor noong , ang digmaan ay sumanib sa mas matinding alitan ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ito rin ay pinagsamantalahan sa propaganda ng Kapangyarihang Magkakakampi noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa pamamagitan ng pagsasaboy.

Author: Dashura Voodoomi
Country: Jordan
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 28 September 2014
Pages: 274
PDF File Size: 6.21 Mb
ePub File Size: 3.52 Mb
ISBN: 749-1-46676-214-2
Downloads: 93243
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Musho

Sa isang pagtitipon kay Punong Ministro ng Bavaria na si Heinrich Held noong 4 Enerosi Hitler ay digmxang na respetuhin ang kapangyarihan ng estado at siya ay maghahanap lamang kapangyarihang pampolitika sa pamamagitan ng prosesong demoktratiko.

Inalis din Hitler ang komander ng hukbong si Koronel-Heneral Werner von Fritsch pagkatapos na ang Schutzstaffel Protection Squadron ay nagbigay ng hindi totoong mga alegasyon na si Fritsch ay lumahok sa isang dogmaang homosekswal na nagresulta sa isang itim na sulat black mail o banta upang makuha ang isang hinihingi.

Ang Britanya at Pransiya ay hindi kumilos ng agaran sa kanilang deklarasyon at noong 17 Setyembreang mga puwersang Soviet ay sumakop sa Silangang Poland. Ang Suprema Korte ng Bavaria ay naglabas ng pagpapatawad pardon at siya ay pinalaya sa bilangguan noong 20 Disyembre laban sa pagtutul ng prosekutor ng estado. Gayunpaman, ang pagsulong ng Aleman ay napigilan sa mabangis na paglaban ng Digmaqng. Sa kabila ng lahat, dahil ikalwaang ng mga namumuno sa rehimen na wala siya masyadong alam, hindi naitaas ang kaniyang ranggo sa Unteroffizer.

Si Hitler ay nagkaroon ng ilang kontribusyon sa disenyo ng Volkswagen Beetle at inatasan si Ferdinand Porsche sa pagdidisenyo at konstruksiyon nito.

Nakamit ni Hitler ang kapangyarihan sa isang Alemanyang nahaharap sa krisis matapos ang Unang Digmaang Pandaigdig. Pages using ISBN magic links Lahat ng artikulong may pangungusap na walang sanggunian Mga artikulong may pangungusap na walang sanggunian. Inside the Kremlin’s Cold War: Hanhimaki, Jussi and Odd Arne Westad, eds. Ayon kay Steigmann-Gall, si Hitler ay nagsisi na ang “mga simbahan ay nabigong suportahan siya at ang kaniyang kilusan gaya ng kaniyang inaasahan.

Sa mga sumunod na araw si Hitler ay nagsalita sa isang siksikang bahay at ipinagtanggol ang kaniyang sarili na masigabo namang pinalakpakan.

Labanan sa Maynila (1945)

Bilang resulta ng nabigong Putsch sa Bulwagan ng Serbesa, ang Nazi at ang mga kaugnay na organisasyon ay ipinagbawal sa Bavaria. Ang aking pakiramdam bilang isang kristiyano ay nagtuturo sa akin sa ika,awang Panginoon at tagapagligtas bilang manlalaban.

Ang eleksiyon ay itinakda sa simula ng Marso. Ang isa ay ang paliwanag ng Marxistang historyang si Timothy Mason na nagmungkahing ang straktural na krisis ng ikalawag ang nagtulak kay Hiler sa isang “pagtakas sa digmaan” samantalang sa isa pang paliwanag ng mga historyan na sina William Carr, Gerhard Weinberg at Ian Kershaw, ang hindi dahilang ekonomiko ng pagmamadali sa digmaan ni Hitler ang morbidong at obsesibong takot sa maagang kamatayan at ang pakiramdan na wala na siyang mahabang panahon upang isakatuparan ang kaniyang gagawin.

  HCNW 2601 PDF

Russia, the Soviet Union and the United States. Mga ngalan-espasyo Artikulo Usapan. Sa walang panahon na mas dakilang pinsalang nagawa sa kristiyanismo kesa sa mga taon nang ang mga partidong kristiyano ay namunong kasabay ng mga tumatanggi sa lubusang pag-iral ng diyos.

Noong 21 Disyembreang kaniyang inang si Klara ay binawian ng buhay dahil sa kanser sa suso sa gulang na Bakit kailangang maging Kristiyanismo na may kapakumbabaan at karupukan?

Si Kahr at mga kasama nito ay mabilis na lumipat naman ng suporta tungo sa oposisyon ni Hitler sa kasalukuyang gobyerno. Kinuha mula sa ” https: Ang Alemang embahador sa London na si Herbert von Dirksen ay sumuporta naman sa analisis ni Ribbentrop sa isang dispatya noong Agosto na nag-uulat na alam ni Chamberlain “ang sosyal na estruktura ng Britanya kahit ang konsepsiyon ng Imperyong Britanya ay hindi makakaahon sa kaguluhan ng digmaan kahit ng isang pagwawaging digmaan” kaya ito ay uurong.

Inalis ng Sobyet ang mga missile kapalit ng pangako ni Pangulong Kennedy na hindi lulusubin ang Cuba. Dahil dito, nanganib ang kalagayan digmawng Kanluranin sa Germany. Ginawa ni Forster na paglagdain ang mga lokal na mamamayan ng Poland na lumagda ng anyong nagsasaad na sila ay may dugong Aleman at hindi na nangailangan pa ng mga karagdagang dokumentasyon.

Ang mga pagwawaging ito ay nagtulak kay Benito Mussolini na isali ang Italya sa mga puwersa ni Hitler noong 10 Hunyo The Atlantic and Its Enemies: Ang labanan para sa Berlin ay dapat maging hudyat ng pag-ahon ng buong ikalswang sa labanan Itinuring ni Hitler si hesus bilang kalabang Aryan ng mga Hudyo.

Nilagdaan ni Hitler pandqigdig mga dokumentong ito ng alas-kwatro ng madaling araw. Gayunpaman, ang mga ito ay hindi handa sa malupit na kondisyon ng tagginaw sa Russia kaya ang ang mga tropang Aleman ay napaurong ng kilometro ng mga puwersang Soviet.

Sa kaniyang pangangatwiran sa pagiging marahas ng Nazisi Hitler ay kumuha ng paghahalintulad sa pagitan ng militantismo at ng pag-ahon ng kristiyanismo sa kapangyarihan bilang opisyal na relihiyon ng estado ng imperyo Romano. Mula umaga hanggang gabi, palipat-lipat ako ng pinag-iinteresan, subalit ang mga gusali lamang ang tanging pumukaw ng aking interes. Kaya bagaman ninais ni von Papen na ilagay si Hitler bilang pigurangpinuno figurehead o posisyong walang aktuwal na kapangyarihan lamang, ang Nazi ay nagkamit ng mga mahahalagang mga posisyong pampolitika.

Dahil sa ang Poland ay tumangging maging estadong satellite ng Alemanya, si Hitler ay naniwalang ang kaniyang tanging opsiyon ay sakupin ang Poland. Ang mga taong bumabastardo anak sa labas sa kanilang sarili o hinahayaan ang kanilang sarili na mabastardo ay nagkakasala laban sa kalooban ng walang hanggang May Lalang.

  ALAN BELKIN COUNTERPOINT PDF

Sa paghihiganti, ang Tsinong Heneral na Chiang Kai-shek ay nagpatigil ng lahat ng kasunduang ekonomiko ng Tsina at Aleman na nag-aalis sa Alemanya ng karapatan sa maraming mga hilaw na materyal ng Tsina bagaman nagpatuloy pa rin ang Tsina sa pagpapadala ng tungsten hanggang na mahalaga sa paglikha ng mga armas. Noong simula nang kasunod ng pangyayaring Blomberg—Fritsch, isinaad ni Hitler ang kaniyang kontrol ng militar-pangdayuhang patakarang aparato at ang pagbuwag ng Kagawarang pandigmaan at pagpapalit nito ng Oberkommando der Wehrmacht OKW.

Ang iba gaya ni John Lukacs ay nagmungkahing si Hitler ay walang Stufenplan at ang pagsakop sa Unyong Soviet ay hindi pinlano bilang tugon sa pagtanggi ng Britanya na sumuko.

Subalit nagpatuloy ang Cold War at pumasok sa bagong anyo.

Ikalawang Digmaang Pandaigdig – Wiktionary

Bagamat ang mga bali-balitang ito ay hindi napatunyan, para kay Hitler ay sapat na iyong rason para ilihim ang kaniyang pinagmulan. Ang kaniyang trabaho sa kampo, sa kabila nang pagiging delikado, ay nagbigay ng oras para sa kaniya upang umpisahan ang kaniyang pagguhit. Sa kaniyang pag-iisa ng kaniyang mga kapangyarihang pampolitika, sinugpo at inubos ni Hitler pandaigdiv oposisyon sa prosesong tinaguriang Gleichschaltung “iayon”.

Noong Agosto 19, ang pagsasama merger ng pagkapangulo at pagka-chancellor ay inaprubahan ng plebisito na may suporta ng Dahil sa hindi pagkakasunduang pampolitika, si Hitler ay humiling kay Pangulong Hindenburg na buwagin muli ang Reichstag.

Kennedy ng ganting nuclear. My mother, frightened, took refuge in the front of the door. Sa walang hanggang pag-ibig bilang kristiyano at bilang isang tao, aking nabasa sa mga talatang nagsasabi kung paanong ang panginoon ay umaahon sa wakas at sa kanyang lakas ay sinunggaban ang latigo upang ipagtabuyan mula sa templo ang mga anak ng ulupong at ahas. Dahil dito, si Hitler ay nagutos ng isang mabangis na paghihiganti na nagresulta sa eksekusyon pagpatay ng higit sa 4, katao.

Ipinaliwanag ni Hitler na ang kaniyang biglang pagbaba sa pag-aaral ay isang uri ng pagrerebelde laban sa kaniyang amang si Alois, na gustong pasunurin si Hitler bilang isang opisyal ng adwana tulad niya, bagaman ginusto ni Hitler maging pintorthis educational slump as a kind of rebellion against his father Alois, who wanted the boy to follow him in a career as a customs official, although Adolf wanted to become a painter.